Fatra na cestě k bezodpadové výrobě

Fatra na cestě k bezodpadové výrobě

Strategií společnosti Fatra v oblasti životního prostředí je maximální snaha o zpětné využití odpadu ve výrobě. Fatra při své činnosti využívá také technologie, které jsou prakticky bezodpadové, a to při produkci PVC podlahovin.

Cíl společnosti je jasný: snižovat dopad výrobních procesů ve Fatře na životní prostředí. Cestou k tomuto cíli je přístup, kdy jsou maximálně využity i takové materiály, které jsou běžně považovány za dále nerecyklovatelné a končí na skládce. Proto Fatra do výroby zařazuje technologie schopné odpad dále využívat nebo dokonce zpracovat tak, že odpad ani nevzniká. Kromě produkce PVC podlahovin, kde se znovu použije prakticky všechen technologický odpad vzniklý válcováním polotovarů či laminováním, platí stejný princip i v jiných výrobních segmentech Fatry.
Využívání odpadů či zamezení jejich vzniku je pro firmu výhodné i s ohledem na ekonomiku provozu. Odpadají náklady za skládkování či za nákup surovin. Příkladem je výroba biaxiálně orientovaných PET fólií (BOPET), které nalézají uplatnění zejména při výrobě flexibilních obalů. Většina odpadní fólie vznikající při výrobě je posléze podrcena a přidána zpět do běžného výrobního procesu. Její zbytek společnost využívá jako alternativní palivo a naprosté minimum je skládkováno. I přesto Fatra stále hledá nové způsoby, jak využít plných 100 % BOPET odpadu.

Dalšími výrobními segmenty, v nichž společnost Fatra pracuje na zpětném použití odpadu, je např. výroba paropropustných fólií a laminátů. Ty slouží k produkci jednorázových hygienických prostředků (dětské pleny atp.). V tomto provozu vzniká několik stovek tun odpadního laminátu ročně. Všechen tento odpad je od společnosti Fatra odebírán externím partnerem, který ho dále používá. S důrazem na ekologii a ekonomiku provozu Fatra nakládá také v případě odpadu vzniklého při výrobě vstřikovaných a extrudovaných výrobků, kterými jsou např. vstřikované boxy, dlaždice apod. V tomto případě je odpad přetvářen na regranulát, a to na vlastní lince společnosti Fatra. Zde dochází též ke zpracování nakoupeného vratného materiálu z nejrůznějších výrob v EU (vlákna, obaloviny aj.) či separovaného plastového odpadu od recyklačních firem (např. SUEZ). Recyklační linka Fatry byla uvedena do provozu koncem roku 2016 a za rok 2017 zpracovala téměř 3 tisíce tun „odpadních plastů.

Zcela jiný systém využití vratného materiálu náleží výrobě hydroizolačních fólií. Tam vzniká heterogenní odpad, což je PVC fólie s obsahem polyesterových vláken (mřížky). Aby bylo možné vrátit PVC zpět do výroby, je třeba jej zbavit přítomného polyesteru. Za tím účelem se provádí předúprava mletím a speciální fluidní technologií, která je schopna separovat asi 80 % vratného PVC. Takto získaný materiál se vrací zpět do výroby izolačních fólií, kde plnohodnotně nahrazuje původní čisté a drahé suroviny. Zbylých 20 % je dále nerecyklovatelný odpad, který se skládkuje. Jde o tzv. „cupaninu“ v podobě směsi dlouhých polyesterových vláken a měkčeného PVC. Cupaniny vznikne ročně kolem 200 tun a její množství se má po navýšení výrobních kapacit dostat až na 350 tun za rok. Vývoj nové technologie pro úpravu cupaniny byl řešen v rámci projektu EPSILON, běžel po dobu 3 let a nyní se dostal do své finalizace. Pracoval na něm 15členný tým odborníků pracovníků z Fatry, doplněný o pracovníky z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vysokého učení technického v Brně. Řešení, které se nakonec v roce 2017 podařilo najít, je úprava cupaniny granulací s obsahem výrazně zkrácených polyesterových vláken. Využití tohoto odpadu se předpokládá především v rámci vlastní výroby izolačních fólií, během přípravy vstřikovaných podložek při realizaci plochých střech nebo dlaždic pro průmysl.

O společnosti Fatra
Historie společnosti Fatra sahá do roku 1935. V současnosti je členem koncernu AGROFERT. Společnost provozuje moderní technologie na zpracování plastů ve výrobních závodech v Napajedlích a Chropyni. Dlouhodobě patří mezi významné evropské zpracovatele plastů. Celkem zaměstnává 1 300 zaměstnanců. Ve svých závodech Fatra vyrábí PVC podlahové krytiny, hydroizolační fólie, produkty z technických fólií, plastové profily, BOPET fólie pro potravinářské účely, paropropustné fólie pro hygienické potřeby, vstřikované výrobky a PVC granulát. V roce 2017 dosáhly tržby společnosti za výrobky a služby výše 3,8 mld. Kč a více než dvě třetiny produkce směřovaly na zahraniční trhy.