Fatra vyvíjí nové výrobky s antimikrobiální ochranou

Fatra vyvíjí nové výrobky s antimikrobiální ochranou


Projekt TE02000006 Centrum alternativních ekologický šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projekt TE02000006 s názvem Centrum alternativních ekologický šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace je také řešen s finanční podporou TA ČR. Pracovním název projektu je ALTERBIO (www.alterbio.eu). Do programu se spolu s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně zaměřily i organizace jako Centrum organické chemie, s.r.o. a SYNPO, akciová společnost a dalších pět podniků či organizací. Projekt byl zahájen v roce 2014 a běží již čtvrtým rokem.
Předmětem projektu ALTERBIO je výzkum, vývoj a návrhy komercionalizace inovativních antimikrobiálních systémů pro plasty, nátěrové hmoty, kosmetiku a textil.  V případě Fatry se vývoj ubírá především na výrobní segment podlahovin, hydroizolačních fólií, BOPET fólií a speciálních výrobků. Cílem je najít takovou antimikrobiální ochranu, která bude natolik účinná, že bude poskytovat čistotu povrchu výrobku či delší konzervaci potravin. Způsob použití přípravku však musí být zvolen tak, aby nedocházelo k jeho vymytí a snížení míry ochrany či kontaminaci okolí. Díky dlouholeté spolupráci s vědeckými pracovníky uvedených organizací již bylo možné vyvinout některé očekávané výstupy projektu, což bylo potvrzeno získáním patentu a užitných vzorů.