Ocenění a certifikáty firmy nesbírají z prostého rozmaru. Ve hře je i zdraví zákazníků

Ocenění a certifikáty firmy nesbírají z prostého rozmaru. Ve hře je i zdraví zákazníků

Prakticky každý výrobce se v dnešní době „chlubí“ certifikáty, splňováním ISO norem a různými druhy ocenění, která získal. Nejde však o planou sebechválu firem. Zlepšování výroby, zavádění norem řízení a přístupu k životnímu prostředí či zvyšování bezpečnosti produktů – to vše stojí desítky hodin času, nemalé finanční náklady a změnu přístupu k výrobě jako celku. V konečném důsledku mají tyto kroky přinést zejména lepší produkty zákazníkům. A byť se to na první pohled třeba nezdá, tak i standardizace řízení podniku může mít vliv na zmírnění vlivů podnikání na životní prostředí.

Jaký význam přináší ocenění či certifikáty podniku a zákazníkovi?

Označení CE je známé z řady výrobků a je v podstatě základem pro vývoz produktu na trh EU. Udává, že je daný produkt ve shodě. Kromě tohoto značení lze ale pro produkty získávat i další certifikace, které mají zákazníkovi garantovat kvalitu výrobku nebo jeho bezpečnost pro koncového uživatele. V případě společnosti Fatra jde třeba o certifikační značku „Bezpečné hračky“. U takto značených výrobků si mohou být rodiče jistí, že si jejich potomci užívají volný čas s produkty, které pro ně nejsou zdravotním rizikem. Týká se to i často diskutovaných ftalátů. Označení „Bezpečná hračka“ vylučuje jejich obsažení ve výrobku. Získání certifikátu je totiž podmíněno zajištěním vyšší úrovně bezpečnosti a kladnými výsledky periodických inspekcí. Zkoušky jsou prováděny speciálně školeným certifikačním pracovníkem v oblastech fyzikálních a mechanických vlastností, chemických a hygienických analýz, radioaktivity, elektrických zkoušek a hořlavosti. Na základě těchto testů Fatra získala uvedenou licenci pro sortiment nafukovacích hraček. Důkazem budiž kromě jiného i pozvání na Galavečer s Českou kvalitou, kde si za nafukovací Indiánské teepee převzala ocenění Bezpečná hračka jeho autorka Veronika Vaňhová (Vašátková).

Nutno podotknout, že Fatra vyrábí bez ftalátů nejen nafukovací hračky, ale také podlahové krytiny, hydroizolační folie a mnoho dalších produktů. Právě poslední zmíněná produktová řada hydroizolačních fólií získala prestižní ocenění Kvality stavebních materiálů.

Výrobce se musí chovat ohleduplně ke svému okolí, jinak neuspěje

V poslední době roste zájem zákazníků o to, jak se výrobci chovají k životnímu prostředí a okolí výrobních areálů. A nejen to – jde také o chování výrobců k vlastním zaměstnancům. Platí to zejména u průmyslových areálů. Špičkoví výrobci v daném oboru se tak ocitají pod zvláště striktním drobnohledem. To si společnost Fatra uvědomuje a chápe, že není izolovaným systémem. Svoje aktivity se tak snaží garantovat pomocí osvědčení Bezpečný podnik, které uděluje úřad inspekce práce. Jedná se o garanci zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s uplatněním požadavků Mezinárodní organizace práce (ILO-OSH 2001) a Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001:2007). Dalším důkazem péče o zaměstnance jsou i HR projekty, které pomáhají lepší integraci zaměstnanců do firemní kultury. K nim patří také „Století Fatry“, které obsadilo 3. místo Ceny personalistů za nejlepší HR projekt v roce 2017.

Být dobrým občanem a sousedem je nejen pro lidi, ale i pro firmy zcela zásadní, neboť se to promítá do celkového vnímání subjektu. V případě Fatry je odpovědné chování potvrzeno Cenou Udržitelného rozvoje, kterou uděluje Svaz chemického průmyslu České republiky. Tyto ceny jsou udělovány pod hlavičkou OSN a jsou prvním nezávislým oceněním za udržitelnost a společenskou odpovědnost. Fatra navíc získala a periodicky obhajuje osvědčení za výsledky dosažení při plnění záměrů a cílů dobrovolného programu RESPONSIBLE CARE – ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII zaměřených na zvyšování ochrany zdraví a životního prostředí a bezpečnosti všech činností spojených s podnikáním společnosti.

Kvalita je důležitá i pro mezinárodní klientelu

Na mezinárodní úrovni hrají hlavní roli především standardizované ISO normy, které vypovídají o celkové kvalitě společnosti a jejích vnitropodnikových postupech. Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 udělovaný mezinárodní organizací Bureau Veritas pro oblast systému řízení kvality je jedním z klíčových dokumentů, kterými Fatra prokazuje svou kvalitu na mezinárodním poli. Dokument shrnuje oblasti výroby, ale i vztah k zaměstnancům. Komplexní přehled o firmě doplňuje certifikát ČSN EN ISO 14001:2005, který zaručuje kvalitu systému environmentálního řízení, tedy přístupu k životnímu prostředí jako celku.

O tom, že Fatra tyto oblasti striktně dodržuje, svědčí i ocenění pro dodavatele od firmy Ontex, která působí na trhu s hygienickými produkty. To dokládá, že je společnost Fatra kvalitním a uznávaným hráčem ve svém oboru i na mezinárodní úrovni.