Recyklace ve společnosti Fatra: dáváme plastům druhou šanci

Recyklace ve společnosti Fatra: dáváme plastům druhou šanci

V roce 2014 se společnost Fatra rozhodla proměnit v realitu zásadní a vizionářskou myšlenku: zpracovávat plastové odpady, které sama Fatra během výroby vyprodukuje. Společnost tím sledovala dva cíle – snížit ekologickou zátěž produkce na straně jedné a zároveň zvýšit ekonomickou efektivitu výroby při využívání vlastních produkovaných regranulátů. Myšlenka zpracovávat vlastní odpad ale postupně nabyla větších rozměrů. Aby Fatra přispěla více k redukci ekologické stopy, rozhodla se vykupovat druhotný materiál, který lze zpracovat do formy regranulátu a následně jej prodávat či použít pro vlastní výrobu.

Výkup plastového odpadu se vyplatil

Tento krok se následně projevil jako zásadní pro další projekty společnosti Fatra a určil také směřování konkurence v oboru, pro kterou se stal inspirací k realizaci podobných projektů. Cílem tohoto pojetí tzv. cirkulární ekonomiky je zvyšovat kvalitu života a životního prostření. Snahou je dosáhnout nejvyšší efektivitu využitelnosti odpadů při co nejmenší energetické náročnosti. Myšlenka „Odpad neexistuje, odpad je surovina.“ je v dnešní době i díky očekávané legislativě téměř standardem.
Společnost Fatra pro projekt využití plastového odpadu připravila rekonstruované prostory ve svém pobočném závodě v Chropyni. Díky investici v řádu milionů korun toto pracoviště svou profesionalitou překračuje běžná očekávání odborníků zabývajících se zpracováním odpadů. Výjimečnost mu zaručují zejména dostatečný prostor, moderní vybavení a čistota, které mohou být bez jakýchkoliv „ALE“ rovnocenným partnerem prostorům pro plastikářskou výrobu z primárních surovin.

Téměř 3000 tun recyklovaného plastu ročně

V současné době je recyklační linka společnosti Fatra téměř na vrcholu své maximální měsíční kapacity. Tím otevřela dveře novým projektům jak pro vlastní výrobu, tak i pro obchodní partnery, kteří sdílí stejnou vizi – ekologický přínos společnosti promítající se i do ekonomické oblasti. Jen za rok 2017 prošlo regranulační linkou přes 2.863 tun druhotného materiálu, který byl zpracován do formy granulátu určeného k prodeji či pro vlastní spotřebu. Více jak 50 % tvořily externí zdroje vykoupené od zákazníků či dodavatelů.
Společnost Fatra vidí v recyklaci plastů i díky své produkci budoucnost a i nadále bude investovat svůj finanční i lidský potenciál do dalšího rozvoje tohoto projektu, kterým se cítí být zavázána i vůči svému okolí. Fatra se chce stát lídrem v oboru a vzorem pro své obchodní partnery i konkurenty v oblasti využitelnosti plastového odpadu. Dává mu tím „druhou šanci“.

O společnosti Fatra

Historie společnosti Fatra sahá do roku 1935. V současnosti je členem koncernu AGROFERT. Společnost provozuje moderní technologie na zpracování plastů ve výrobních závodech v Napajedlích a Chropyni. Dlouhodobě patří mezi významné evropské zpracovatele plastů. Celkem zaměstnává 1 300 zaměstnanců. Ve svých závodech Fatra vyrábí PVC podlahové krytiny, hydroizolační fólie, produkty z technických fólií, plastové profily, BOPET fólie pro potravinářské účely, paropropustné fólie pro hygienické potřeby, vstřikované výrobky a PVC granulát. V roce 2017 dosáhly tržby společnosti za výrobky a služby výše 3,8 mld. Kč a více než dvě třetiny produkce směřovaly na zahraniční trhy.