BO PET na FachPacku – díl čtvrtý

BO PET na FachPacku – díl čtvrtý

Již počtvrté, a věřím že ne naposledy, se segment BO PET zúčastnil veletrhu FachPack v Norimberku. Jedná se o největší obalářský veletrh v Německu a tomu také odpovídá jeho velikost. Na veletrhu vystavuje přibližně 1600 firem a navštíví jej za tři dny průběhu zhruba 44 000 lidí z okruhu profesionálů z celé Evropy a blízkého Východu.

Veletrh se opakuje každé dva roky po sobě a pak si dává jeden rok pauzu, kterou vyplní jiný známý veletrh, InterPack. Tímto rokem jsme uzavřeli 5 let vystavování našich výrobků a novinek v oblasti potravinářských a jiných obalů.

Letos jsme se rozhodli dát expozici nový, inovativní styl. Prolnuli jsme plastickou část vytvořenou našimi metalizovanými fóliemi jen se základními údaji o výrobních možnostech technologie BO PET. Volný prostor, lesk a umístění v blízkosti vstupu do pavilonu, pak zajistilo velkou rozpoznatelnost a viditelnost na delší vzdálenost.

Na stánku jsme uvítali více jak 40 našich stávajících zákazníků a podařilo se nám domluvit velmi slibné posuny v nových projektech. Zaujali jsme také zákazníky, kteří od nás v minulosti odešli, a dohodli obchody přímo na stánku. Další plány nových projektů firem jsou nyní na stole a jsou stále blíže realizaci.

Veletrh nám umožnil jednat na stáncích našich potenciálních zákazníků s ukázkou výsledných produktů, což nám dodá lepší představu ohledně možnosti využití jiných vlastností fólií, než na jakých náš zákazník trvá. Ty mohou být v důsledku přidanou hodnotou k úspěšnému vstupu k novému zákazníkovi. Získané nové kontakty bude potřeba přetavit z kousky papíru nesoucí iniciály obchodníků do dlouhodobé spolupráce plné perspektivních projektů.
Měli jsme možnost také navštívit stánky našich konkurentů Evropských, ale i těch z Blízkého východu. Bylo zajímavé číst o zástupu výrobků s předponami jako bio-, recycle-, r-, sustainable atd.

Také na náš stánek se přišli podívat naši konkurenti a to nejen díky jménu Fatra na mezinárodním poli, ale také díky vizuálním efektům, které vytvářely naše materiály zakomponované přímo v samotné konstrukci.

Tak jako v předchozích letech jsme na stánku propagovali i profily. Jejich prodejce si veletrh pochvaloval a odnesl si příslib zajímavých objednávek. Věříme, že se mu je podaří zrealizovat.

Obecně panují obavy z oslabování německé ekonomiky a automobilového průmyslu a odrazily se v diskuzích i na našem stánku. Jen následující období ukáže, jak tyto tržní vlivy ovlivní výrobu u nás ve Fatře.