Získali jsme ocenění PRS Green Label 2023

Získali jsme ocenění PRS Green Label 2023

Získali jsme certifikát Green Label 2023 za svůj příspěvek ke zlepšení životního prostředí prostřednictvím systému opakovaného využívání palet.

Ocenění se uděluje firmám, které se angažují v budování udržitelné sítě ekologicky odpovědných výrobců, zpracovatelů, dopravců, skladů, obchodníků a distributorů.

Naše společnost již dlouhodobě investuje do cirkulárního systému recyklace palet a aktivně se zapojuje do snižování ekologického dopadu. Tento systém byl vyvinut společností PRS (Pallet Return Systems) a umožňuje výrobcům plastů využít opakované použití palet typu CP (Chemical Pallets) pro distribuci plastového granulátu po celé Evropě.

Označení PRS Green Label je oceněním pro všechny účastníky tohoto cirkulárního přepravního modelu, včetně výrobců polymerů, zpracovatelů plastů, distributorů, dodavatelů, skladů a dopravců, kteří aktivně přispívají ke zlepšení životního prostředí.

Princip cirkulárního systému recyklace palet spočívá v aktivní účasti všech partnerů v síti. Výrobci polymerů a distributoři plastů poskytují informace o pohybu palet, které jsou pak separovány a vraceny zpět do systému po jejich použití. Celoevropská síť dodavatelů palet a skladů pak zajistí jejich sběr a opravu, což vede ke snížení výroby nových palet, a tím k úspoře zdrojů. Díky distribuci palet z místního depa lze též minimalizovat přepravní vzdálenosti a omezit množství prázdných kamionů na cestách. Po skončení životního cyklu palet jsou využity jako biomasa pro různé účely.

Celý tento cirkulární systém recyklace palet přináší několik výhod, včetně snížení uhlíkové stopy, redukce odpadu z obalů a podpory opakovaného využití materiálu. Tímto způsobem Fatra také podporuje využití dřevěných palet z certifikovaných udržitelných zdrojů PEFC nebo FSC.