BALENÍ LAMINÁTŮ FOLAM

Rozměry

Lamináty se vyrábějí v tloušťkách od 35 μm do 450 μm podle materiálů použitých pro jednotlivé vrstvy.  Standardní tloušťkové řady jsou uvedeny v materiálových listech pro jednotlivé druhy laminátu FOLAM.
Šířka laminátu je od 15 mm do 1200 mm.
Délka laminátu v roli je ovlivněna tloušťkou výrobku. Největší průměr role je 700 mm. Jiné rozměry lze dohodnout v rámci kupní smlouvy.

Balení

Lamináty v požadované šířce a množství jsou navinuty na dutinky se standardním vnitřním Ø 76,2 mm nebo 152,4 mm. Role mohou být složeny z několika kusů spojených barevnou nebo transparentní polyesterovou samolepící páskou. Počet spojů v roli lze dohodnout v rámci kupní smlouvy. Role šířek větších než 600 mm se balí do ochranné PET fólie a ukládají se na palety do pyramidy dle průměru návinů po 1 až 6 kusech (většinou jde o náviny bez ořezu), nebo se po nasazení plastových čel ukládají na palety tak, aby celková výška naskládaných  roli nepřesáhla 1,5 m. Proti samovolnému posunutí jsou role na paletě zajištěny přepásáním vázacím páskem, dřevěnou zarážkou a obalením celé palety průtažnou folií. Role šířek menších než 600 mm se balí do PE sáčků nebo PET folie a ukládají se na paletu. Jednotlivé vrstvy jsou proloženy přířezy z lepenky. Proti samovolnému posunutí jsou role na paletě zajištěny zabalením celé palety průtažnou folií. Malometrážní role se balí do ochranné folie a ukládají do kartonu nebo dvoudílné krabice vhodného rozměru.
Jiný způsob balení laminátů FOLAM lze dohodnout mezi odběratelem a výrobcem v kupní smlouvě tak, aby byly výrobky dostatečně zabezpečeny proti poškození a znečištění.

Značení

Každá obalová jednotka je opatřena štítkem s  následujícími obchodně technickými údaji:

  • označení výrobce
  • název výrobku a typu
  • rozměry
  • množství v kg, m
  • identifikační číslo role
  • datum výroby
  • počet rolí nebo kusů v obalové jednotce
  • jméno nebo značka pracovníka expedice
  • případné další dohodnuté údaje

Jiný způsob značení lze dohodnout v kupní smlouvě

Lamináty určené pro přímý styk s potravinami a pokrmy musí být opatřeny v souladu s legislativními požadavky grafickou značkou určení pro přímý styk s potravinami a pokrmy.

Rozměry nábalů