BALENÍ FÓLIÍ TENOLAN

Rozměry

Fólie se vyrábějí v tloušťkách od 6 μm do 150 µm. Standardní tloušťkové řady jsou uvedeny v materiálových listech jednotlivých typů fólií.
Fólie dodávané  v rolích nebo kotoučích se vyrábějí v šířkách od 10 mm do 2700 mm.
Dovolená tolerance šířek fólií je:

 • u šířek do 300 mm ± 0,5 mm
 • u šířek  nad 300 mm (+ 2 mm; -1 mm)
  Jiné tolerance lze dohodnout v rámci kupní smlouvy
  Největší rozměr přířezů je 1150 mm.
  Tolerance rozměrů přířezů je ± 5 mm, pokud není pro speciální použití dohodnuto jinak.
Balení

Fólie v požadované šířce a množství jsou navinuty na dutinky nebo se dodávají ve formě přířezů.
Standardní vnitřní Ø  dutinky je 76,2 mm nebo 152,4 mm. Pro malometrážní role lze použít dutinky o Ø 30 mm nebo 40 mm.
Role mohou být složeny z několika kusů spojených barevnou nebo transparentní polyesterovou samolepící páskou. Počet spojů v roli lze dohodnout v rámci kupní smlouvy.
Role šířek větších než 300 mm se balí do ochranné PET fólie a po nasazení plastových čel se ukládají na palety tak, aby celková výška naskládaných rolí nepřesáhla 1,5 m. Proti samovolnému posunutí jsou role na paletě zajištěny přepásáním vázacím páskem a zabalením celé palety průtažnou fólií.
Role šířek menších než 300 mm (kotouče) se balí do PE sáčků nebo PET fólie a ukládají se do kartonu. Jednotlivé vrstvy jsou proloženy přířezy z lepenky. Kartony jsou připevněny k paletě vázacím páskem podél a napříč.
Přířezy a malometrážní role se balí do ochranné fólie a ukládají do kartonu nebo dvoudílné krabice vhodného rozměru.
Jiný způsob balení lze dohodnout mezi odběratelem a výrobcem v kupní smlouvě tak, aby byly výrobky dostatečně zabezpečeny proti poškození a znečištění.

Značení

Každá obalová jednotka je opatřena štítkem s  následujícími obchodně technickými údaji:

 • označení výrobce
 • název výrobku a typu
 • rozměry
 • množství v kg, m
 • identifikační číslo role
 • datum výroby
 • počet rolí nebo kusů v obalové jednotce
 • jméno nebo značka pracovníka expedice
 • případné další dohodnuté údaje

Jiný způsob značení lze dohodnout v kupní smlouvě.