BALENÍ FÓLIÍ TENOLAN

Rozměry

Fólie se vyrábějí v tloušťkách od 6 μm do 150 µm. Standardní tloušťkové řady jsou uvedeny v materiálových listech jednotlivých typů fólií.
Fólie dodávané  v návinech se vyrábějí v šířkách od 20 mm do 2900 mm.
Dovolená tolerance šířek fólií je:

 • u šířek do 100 mm ± 0,5 mm
 • u šířek 100-400 mm ± 1 mm
 • u šířek  nad 400 mm (+ 2 mm; -1 mm)
  Jiné tolerance lze dohodnout v rámci kupní smlouvy
  Největší rozměr přířezů je 1140 mm.
  Tolerance rozměrů přířezů je ± 5 mm, pokud není pro speciální použití dohodnuto jinak.
Balení

Fólie v požadované šířce a množství jsou navinuty na dutinky nebo se dodávají ve formě přířezů.
Standardní vnitřní Ø  dutinky je 76,2 mm nebo 152,4 mm. Pro malometrážní role lze použít dutinky o Ø 40 mm.
Náviny mohou být složeny z několika kusů spojených barevnou nebo transparentní polyesterovou samolepící páskou. Počet spojů v návinu lze dohodnout v rámci kupní smlouvy.
Náviny šířek větších než 300 mm se balí do ochranné PET fólie a po nasazení plastových čel se ukládají na palety tak, aby celková výška naskládaných návinů nepřesáhla 1,5 m. Proti samovolnému posunutí jsou role na paletě zajištěny dřevěnou zarážkou, přepásáním vázacím páskem a zabalením celé palety průtažnou fólií.
Náviny šířek menších než 300 mm se balí do PE sáčků nebo PET fólie a ukládají se do kartonu. Jednotlivé vrstvy jsou proloženy přířezy z lepenky. Kartony jsou připevněny k paletě vázacím páskem podél a napříč.
Přířezy a malometrážní role se balí do ochranné fólie a ukládají do kartonu nebo dvoudílné krabice vhodného rozměru.
Jiný způsob balení lze dohodnout mezi odběratelem a výrobcem v kupní smlouvě tak, aby byly výrobky dostatečně zabezpečeny proti poškození a znečištění.

Značení

Každá obalová jednotka je opatřena štítkem s  následujícími obchodně technickými údaji:

 • označení výrobce
 • název výrobku a typu
 • rozměry
 • množství v kg, m
 • identifikační číslo role
 • datum výroby
 • počet rolí nebo kusů v obalové jednotce
 • jméno nebo značka pracovníka expedice
 • případné další dohodnuté údaje

Jiný způsob značení lze dohodnout v kupní smlouvě.

Rozměry nábalů