< noscript> Eletroprůmysl | Použití produktů | Fatra Tenolan
   Zavřít
   náhled

   Použití

   Eletroprůmysl

   Elektrické a elektronické aplikace představují 5,7% evropské spotřeby plastů.
   Pro výrobu elektrospotřebičů a ostatních elektro-výrobků jsou používány zejména polystyreny, polypropyleny a různé inženýrské plasty. Mezi elektro aplikace patří celá řada komponent, konektory, přepínače, kryty atd.
   Při výrobě kabelů je hlavním materiálem PVC spolu s polyetyleny a termoplastickými elastomery. Využití plastů pro výrobu kabelů je ovlivňováno zejména modernizací elektrických a telekomunikačních sítí. Napájecí kabely tvoří skoro 70% spotřeby plastů používaných pro výrobu a oplášťování kabelů. Dále jsou to telekomunikační aplikace, kabely pro automobilový průmysl, těžební a specializovaná odvětví, jako je letecký průmysl.