METALIZACE – POKOVENÍ FÓLIÍ

BO PET fólii je pro speciální účely aplikací možno dodatečně povrchově upravit – pokovením povrchu fólie tenkou vrstvou kovu.
Pokovováním povrchu fólie vakuovým napařováním tenké vrstvičky Al, se dosahuje efektního vzhledu fólie. Zároveň se mění fyzikální i mechanické vlastnosti – snižuje se propustnost pro kyslík a plyny, vytváří se ochrana proti ultrafialovému záření. Proto se často používá pokovená fólie jako základ laminátů pro balení potravin (káva, koření, cukrovinky). Reflexní vlastnosti se využívají mimo jiné i u tepelných izolací.
Technologie pokovování patří mezi technicky náročné technologie. Celý proces probíhá ve vysokém vakuu.