Výroba BO PET fólií

Základní surovinou pro výrobu biaxiálně orientovaných polyesterových fólií je polyetylentereftalát ve formě granulátu. Polymery často obsahují podle typu vyráběné fólie speciální typy aditiv.
Principiálně je výroba biaxiálně orientovaných fólií založena na dvou fyzikálních pochodech:

  • vytlačování -neboli extruze- je proces převedení polymeru do taveniny, vytvarování do potřebného tvaru (v tomto případě fólie) a ochlazení pod teplotu tavení.

  • orientace je dloužení fólie pod teplotou tavení. Při tomto procesu dojde ke krystalizaci fólie, a tím změní fólie své vlastnosti. Především dosáhne fólie vysokých pevností, zmenší se průtažnost. Biaxiálně orientované fólie se tahem stávájí velmi dobrým konstrukčním materiálem např. pro flexibilní obaly, elektroizolace, bandáže, separační vrstvy a sendvičové konstrukce fóliového typu, tzv. lamináty.


Oba procesy  – vytlačování a orientace – probíhají v jednom kroku, čímž se dosahuje přijatelné ceny a vysoké užitné hodnoty fólie.

Ve Fatře se vyrábí BO PET fólie na 2 odlišných výrobních linkách označovaných jako linka A a linka B.

linka A linka B
tloušťky fólií
šíře fólií
extrudery
licí hlava
6 – 50 µm (75 µm)
3400
2x dvoušnekový
koextruzní A/B/A
23 – 150 µm
2200
1x jednošnekový
monoextruzní