Výroba laminovaných fólií – laminátů

Jako lamináty označujeme vícevrstvé fólie, spojené lepidlem. Na laminační lince Cleo jsme schopni vyrábět dvouvrstvé fólie, celková šíře průchozí 1 420 mm, pracovní šíře 1 380 mm. Maximální rychlost spojování materiálů je 200 m/ min, max. průměr navíječe a odvíječe je 750 mm.
Princip spojování fólií spočívá v nanášení adheziva (lepidla) na jednu z fólií a následném překrytí fólií druhou, za současného působení tlaku. Tento proces probíhá za zvýšené teploty cca 70 °C.  Prakticky jedna ze spojovaných fólií převíjí za nanášecím válcem; válec přenáší na fólii spojovací materiál (lepidlo). Spojovací materiál se průběžně dopouští do štěrbiny mezi dvěma válci a nanáší se přes pryžový válec a nanášecí válec na fólii. Za nanášecím válcem se z odvíjecího stojanu připojuje druhá fólie a pomocí přítlačného válce dochází ke spojování obou fólií prostřednictvím lepidla.