ZNAČENÍ FOLAM

Označování laminátů se skládá z obchodního názvu FOLAM, písmenného a číselného kódu.

a)  První písmeno určuje doporučenou oblast použití např.
I     – výrobek pro elektroizolace
O   – výrobek pro obalové účely
D   – výrobek pro dekorační účely, reklamu, etikety

b)  Druhé písmeno určuje vzhledovou charakteristiku
A    – základní typ, transparentní provedení
C   – barevné provedení
M   – metalizované

c)  Třetí písmeno upřesňuje konstrukci výrobku podle materiálového složení, které je uvedeno v příslušném materiálovém listu.

d)  Čtvrté písmeno – N, je-li uvedeno, označuje výrobky zdravotně nezávadné určené pro přímý styk s potravinami a pokrmy.

e)  Čtyřmístný číselný kód je určen pro rozlišení variant a stanovuje základní recepturu lepidla, jeho systém a plošnou hmotnost nánosu.