ZNAČENÍ TENOLAN

Fólie jsou označovány obchodním názvem TENOLAN®, písmenným a číselným kódem:

a) První písmeno určuje doporučenou oblast použití např.:
O   – obalové účely
I    – elektroizolace
S   – separační folie
P   – pečící fólie
M  – matové folie

b) Druhé písmeno určuje provedení:
A    – základní typ, transparentní provedení
C   – barevné provedení
I     – speciální provedení

c) Třetí písmeno, je-li uvedeno, udává druh povrchové úpravy:
M  – metalizovaná (pokovená)
S   – substrátovaná (nánosovaná)
X   – nános AlOx
K   – koronovaná folie (úprava vysokonapěťovým výbojem)
F   – speciální požadavky zákazníka

d) Poslední písmeno (třetí, popř.čtvrté)
N   – označuje zdravotní nezávadnost folií určených pro přímý styk s potravinami a pokrmy (např. OAMN). V případě, že není žádná povrchová úprava, pak je písmeno „N“ na třetím místě (např. OAN).

e) Čtyřmístný číselný kód je určen pro rozlišení variant ve skupině a rozlišuje vlastnosti jednotlivých typů fólií