Fatra pomáhá Ukrajině

Fatra pomáhá Ukrajině

Válka vedená proti Ukrajině nás všechny zaskočila, šokovala svou brutalitou a ohrozila územní blízkostí. Na ruskou agresi odpověděl svět včetně Česka nebývalou solidaritou a štědrostí. Ukrajina svádí boj za nás za všechny a každý, kdo má srdce, se snaží nějakým způsobem pomoct a vyjádřit účast lidem prchajícím ze zničené země.

Naše společnost zaujala jednoznačný postoj a krátce po napadení Ukrajiny armádou Ruské federace jsme k datu 25. 2. 2022 pozastavili veškeré obchodní činnosti s Ruskem. V rámci vývoje situace následovalo i přerušení obchodní činnosti s Běloruskem.

Stejně jako ostatní, tak i my jsme vnímali, že to není dost. Uspořádali jsme sbírku, kterou jsme společně s našimi zaměstnanci věnovali obětem tohoto konfliktu. Během sbírky jsme se zaměřili zejména na děti a starší lidi se zdravotními problémy.

Naši skvělí zaměstnanci dokázali během několika dní nashromáždit více než 113 balíků obsahujících drogistické zboží, převážně dětské pleny, pleny pro dospělé osoby s inkontinencí, ale také drobné dárky pro děti. Následně byla tato sbírka převezena na centrálu Nadace AGROFERT, která ji dále distribuovala přes neziskovou organizaci Člověk v tísni.

Během dalších dní jsme byli osloveni Oblastním spolkem Českého červeného kříže ve Zlíně, kterému jsme do druhého dne dodali 500 ks tašek, aby mohli kompletovat balíčky pro potřebné. Zůstáváme v kontaktu a počítáme i s další spoluprací.

Další aktivitou byla pomoc, kterou jsme zorganizovali pro našeho agenturního ukrajinského zaměstnance a jeho rodinu. Zajistili jsme dopravu jeho manželky s rodinou z ukrajinských hranic do Napajedel. Jednalo se celkem o 2 ženy a 2 děti. Postupně se po vlastní ose dostali z charkovské oblasti k hranicím, kde jsme je vyzvedli. Během zařizování převozu jsme připravovali také podmínky pro jejich život u nás v České republice. Dospělým jsme zajistili práci v naší firmě a pro všechny důstojné ubytování.

Současně jsme uspořádali druhou sbírku, kterou jsme směřovali přímo do Ukrajiny k našemu obchodnímu partnerovi. Ten se aktivně angažuje v humanitární pomoci přímo v postižených oblastech. Sbírku jsme zaměřili na spacáky, deky a další materiály pomáhající při dočasném pobytu v těžkých podmínkách. V našich provozovnách se vybralo 40 dek, 5 karimatek, 3 spacáky, 5 povlečení, 2 balení plen a 25 peřin a polštářů. Tento náklad společně se 4 paletami potravin v hodnotě přes 120 000 Kč pomohl v Rovenské oblasti, ve městech Klevaň a Rivno.

V rámci spolupráce s městem Napajedla jsme darovali 6 rolí podlahoviny pro úpravu prostor, které město připravovalo pro ukrajinské uprchlíky tvořené z převážné většiny matkami s dětmi. Jedná se o prostory v budovách bývalého muzea a stavebního úřadu, které jsou situovány v centru Napajedel.

Kromě této vyjmenované pomoci mnoho našich zaměstnanců přispělo soukromě finančně do různých sbírek na podporu Ukrajiny či se jinak fyzicky zapojili do přímé pomoci ukrajinským uprchlíkům.

Všechny tyto příklady ukazují, že hodnota naší společnosti „záleží nám na světě kolem nás“ je živá. Současná solidarita a pomoc našich pracovníků je obdivuhodná. Děkujeme všem, kdo podpořili nebo ještě podpoří Ukrajinu.