zkoušky

Fólie jsou zkoušeny dle norem:

 • ČSN 77 0332 Stanovení propustnosti tenkých plošných materiálů pro vodní páru gravimetrickou metodou
 • ČSN EN ISO 527-1 Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Základní principy
 • ČSN EN ISO 527-3 Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky
 • ČSN EN ISO 1183-2 Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů – Část 2: Metoda hustotního gradientu
 • ČSN EN ISO 8295 Plasty – Fólie a tenké desky – Stanovení koeficientu tření
 • ČSN EN ISO 15106-1 Plasty – Fólie a tenké desky – Stanovení propustnosti pro vodní páru – Část 1: Metoda s vlhkostním čidlem
 • ČSN EN 60674-3-2 Plastové fólie pro elektrotechnické účely – Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů – List 2: Požadavky na vyváženou dvouose orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k elektrotechnickým účelům
 • ČSN EN ISO 105-J03 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část J03: Výpočet barevných diferencí
 • ISO 4593 Plastics – Film and sheeting – Determination of thickness by mechanical scanning
 • ASTM D523 Standard Test Method for Specular Gloss
 • ASTM D1003 Standard Test Method for Haze and Luminious Transmittance of Transparent Plastic
 • ASTM D1204 Standard Test Method for Linear Dimensional Changes of Nonrigid Thermoplastic Sheeting or Film at Elevated Temperature
 • ASTM D2578 Standard Test Metod for Wetting Tension of Polyethylene and Polypropylene Films
 • ASTM D3985 Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor
 • TE 4522 Stanovení hmotnosti a rovnoměrnosti nánosu (vnitropodniková norma výrobce)
 • TE 4524 Stanovení povrchového odporu Al vrstvy (vnitropodniková norma výrobce)
 • TE 4570 Stanovení plošné hmotnosti laminátů a fólií (vnitropodniková norma výrobce)

laboratoŘE

Naše laboratoře jsou vybaveny moderními laboratorními zařízeními, na kterých jsou kontrolovány parametry jak vstupních materiálů tak hotových výrobků.