ZÁleží nám na světě kolem nás

 • Min. 61,7 % energie je z obnovitelných zdrojů
 • 30 mil. Kč ročně investováno do vývoje nových výrobků

Udržitelný rozvoj má jeden základní cíl – uspokojení dnešních potřeb takovým způsobem, aby nebyly ohroženy potřeby budoucích generací. To znamená optimálně sladit hospodářský rozvoj, sociální pokrok a respekt k životnímu prostředí. Chovat se odpovědně vůči lidem, zachovávat přírodní zdroje a minimalizovat dopady lidské činnosti na okolní prostředí.

Ekonomické aspekty

 • Efektivita výroby, racionální využívání surovin
 • Výroba kvalitních produktů, zajištění dlouhé životnosti výrobků
 • Inovace a vývoj produktů s ohledem efektivní využití surovin a energií
 • Přísná kritéria vstupních, výstupních i procesních kontrol
 • Systémová řešení a výroba produktů na míru

Environmentální aspekty

 • Zodpovědné zacházení se surovinovými i energetickými zdroji, snižování spotřeby energií
 • Minimalizace vzniku odpadu, třídění odpadu
 • Interní přepracování vratných materiálů a jejich zpětné využití ve výrobě
 • Snaha o minimalizaci dopadů na životní prostředí, snižování emisí
 • Pravidelné provádění auditů a certifikací

Sociální aspekty

 • Soustavné zlepšování pracovních podmínek a zvyšování úrovně bezpečnosti práce
 • Vzdělávání, odborná příprava a profesní rozvoj zaměstnanců
 • Podpora společenské angažovanosti, kulturních, sportovních a sociálních aktivit
 • Posilování týmového ducha a sdílení hodnot společnosti

Vývoj a konstrukce produktů

Základem produkce výrobků v souladu s principy udržitelnosti je vlastní oddělení výzkumu a vývoje.

K úspěšnému naplňování cílů udržitelnosti využíváme zkušenosti našich specialistů a moderní přístrojovou techniku. Díky tomu jsme schopni vyvíjet směsi, navrhovat i ověřovat konstrukce a přizpůsobovat vlastnosti výrobků tak, aby odpovídaly nárokům konečné aplikace.

VÝROBKY PRO VAŠI BUDOUCNOST

Konstrukce fólií i laminátů a jejich vlastnosti splňují nejen požadavky příslušných norem pro fyzikálně mechanické a další vlastnosti, ale umožňují použití těchto obalových materiálů v náročných aplikacích s důrazem na prodloužení skladovatelnosti potravin, a tím šetření s potravinovými zdroji.

SEGMENT – BO PET

 • Vývoj nových výrobků s důrazem na jejich recyklovatelnost (výběr vhodných surovin pro povrchové úpravy, atd.)
 • Vývoj fólií a laminátů pro speciální obaly pro zvýšení trvanlivosti potravin
 • Vývoj speciálních fólií dle požadavků zákazníků (vývoj na míru) – barevné, metalizované, nánosované
 • Vývoj produktů se speciálními vlastnostmi – pro specifické aplikace (pečení, sterilizace, mražení, fólie pro bariérové obaly, technické aplikace)
 • Hledáme možnosti využití „bio“ materiálů – na bázi bioPET anebo PEF (polyetylen furanoát)
 • Hledáme možnosti využití ekologických (recyklovaných) materiálů – RPET (recyklovaný materiál z PET lahví).

TECHNOLOGIE S MINIMÁLNÍM ODPADEM

 • Technologie výroby BO PET fólií umožňuje zpětné využití technologického odpadu z výroby (čistý, tzv. vratný materiál)
 • Výroba s minimálním odpadem: většina technologického odpadu (ořezy, aj.) vznikající při výrobě je podrcena, přepracována a následně přidána zpět do výrobního procesu
 • I přesto Fatra stále hledá nové způsoby, jak využít plných 100 % interního (technologického) odpadu:
  • Prodáváme aglomerát PET, který není technologicky využitelný pro další výrobu
  • Nezpracovatelné materiály jsou odebírány externím partnerem pro přepracování a další využití. Naprosté minimum neupotřebitelného materiálu je skládkováno.

CERTIFIKACE

Bureau Veritas

Ochraně životního prostředí věnujeme dlouhodobě zásadní pozornost. Disponujeme certifikovaným systémem kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systémem environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Responsible Care

Řídíme se zásadami programu Responsible Care, ve kterém se jako člen Svazu chemického průmyslu České republiky zavazujeme řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Díky dlouhodobému plnění těchto kritérií jsme získali prestižní ocenění „Cena udržitelného rozvoje“.

FOOD CONTACT

Fólie určené pro přímý styk s potravinami a pokrmy vyhovují platným legislativním předpisům.

REACH

Všechny námi používané suroviny jsou 100% v souladu s chemickou legislativou REACH.

AEO

Značka AEO je potvrzením, že interní procesy (zabezpečení v oblastech logistiky, správy areálů, celní problematiky, IT, personalistiky, prodeje, nákupu, zajištění služeb, přístupových práv, správy dokumentů, účetnictví, daní atd.) splňují přísná kritéria stanovená Evropskou unií a Celní správou ČR. Certifikace mimo jiné nabízí výhody při obchodování v rámci Evropské unie, ale i v zámořských destinacích.