Fólie a lamináty pro technické aplikace

Biaxiálně orientované polyethylentereftalátové fólie TENOLAN® jsou také určeny pro další zpracování v polygrafickém průmyslu, pro technické účely, pro výrobu technických obalů.  Jsou dodávány v rolích nebo přířezech. Fólie  Tenolan®  se vyznačují vysokou pevností, rozměrovou stálostí v širokém rozmezí teplot, vysokou transparentností, nízkou propustností plynů a vodních par.

Vícevrstvé laminované materiály FOLAM® jsou převážně fóliového typu, přičemž základní vrstvu tvoří BO PET fólie.  Speciální typy materiálů FOLAM® jsou používány také pro technické účely. S výhodou lze při návrhu technických výrobků využít kombinace dobrých bariérových vlastností základního materiálu BO PET a snadné svařitelnosti doplňkových materiálů (PE, PP). Bariérové vlastnosti lze zvýšit metalizací Al, vzhledové vlastnosti lze zlepšit probarvením BO PET fólie ve hmotě.

přehled Aplikací FÓLIÍ TENOLAN

  • Výroba obalů technických výrobků
  • Technické aplikace, např. na okénka krabic 
  • Technické účely
  • Výroba etiket, lepicích pásek
  • Výroba silikonizovaných fólií
  • Výroba identifikačních a platebních karet
  • Výroba kancelářských výrobků.

PŘEHLED TYPŮ FÓLIÍ A LAMINÁTŮ PRO TECHNICKÉ ÚČELY

Transparentní fólie

TypSpecifikaceTloušťka (µm)Použití
Tenolan OAN + OAKN 0006Nižší hodnota zákalu
OAKN – s jednostrannou koronovou úpravou
36 – 150Technické aplikace, např. na okénka krabic
Tenolan OAN + OAKN 0008Nízká hodnota zákalu
OAKN – s jednostrannou koronovou úpravou
36 – 150Pro technické aplikace
Tenolan OAN + OAKN 0011Nízká hodnota zákalu / Nižší hodnota smrštění
OAKN – s jednostrannou koronovou úpravou
12 – 23Pro technologie hot-stamp
Tenolan OAN + OKAN 0012Nižší hodnota smrštění
OAKN – s jednostrannou koronovou úpravou
12 – 30Transferové technologie
Tenolan IAF 0001Standardní36 – 75Pro technické aplikace
Tenolan IAK 0013Nižší hodnota smrštění / Fólie z jedné strany opatřena koronovou úpravou100Technické účely
Tenolan MAN 0005S matovou úpravou
Vyšší zákal / Dobrý prostup světla / Nižší lesk
12 – 36Pro technické aplikace

Barevné fólie

TypSpecifikaceBarvaTloušťka (µm)Použití
Tenolan OCN + OCKN 0001Transparentní barevná fólie
OAKN – s jednostrannou koronovou úpravou
Modrá, zelená, žlutá, červená7 – 125Výroba potravinářských obalů
Tenolan OCN 0007Bílá, červená36 – 75Výroba potravinářských obalů

Fólie jednostranně pokovené hliníkem

TypSpecifikaceTloušťka (µm)Použití
Tenolan OAMN 0111 / OAMN 0112 / OAMN 0113Transparentni fólie jednostranně pokovená hliníkem8 – 150Technické účely
Tenolan OAMN 9012Transparentní fólie antimony free jednostranně pokovená hliníkem23Technické účely
Tenolan OCMN 0111 / OCMN 0112 / OCMN 0113Barevná fólie jednostranně pokovená hliníkem8 – 12Technické účely

BO PET + PP / PE lamináty FOLAM

TypSpecifikaceCelková tloušťka (µm)Použití
Folam OABN 2122BO PET fólie + PP fólie49 – 125Výroba technických obalů
Folam OCAN 3222Barevná BO PET fólie + PE fólie – s nízkým smrštěním za vysokých teplot37Výroba technických obalů